DESCRIPCIÓ DEL CAS:

Quan es perd l’esmalt dental , la capa més dura de les dents, per càries o abrasions és important recuperar-lo per un tema estètic. Amb les tècniques de ceràmica podem revertir el cas cap a la situació inicial no sols estèticament sinó també funcionalment.

 

RESOLUCIÓ:

Carilles anteriors i corones ceràmiques posteriors.