Avís legal

1. Objecte

El present Avís Legal regula l’accés, ús i navegació del lloc web clinicadentalstoma.es (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular CLÍNICA DENTAL STOMA, S.A. (d’ara endavant, EL TITULAR DEL LLOC WEB) amb el qual pretenem complir les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

Expressament CLÍNICA DENTAL STOMA, S.A. li sol·licita que llegeixi atentament les condicions d’ús abans de fer ús d’aquest lloc web i que, a més, ho faci cada vegada que vagi a fer ús del lloc web, ja que les mateixes podrien ser modificades. L’última versió d’aquestes Condicions podrà ser consultada per l’usuari sempre que així ho desitgi. En cas que l’usuari no accepti aquestes Condicions haurà d’abstenir-se d’accedir a aquest lloc web.

L’accés, ús i navegació pel lloc web d’EL TITULAR DEL LLOC WEB atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’USUARI declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a la seva total disposició. Al seu torn, accepta la Política de Privadesa i la Política de Cookies i es compromet a complir amb les disposicions legals que fossin d’aplicació.

2. Dades del titular del lloc web

Amb l’objectiu de complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

3. Condicions d’accés i utilització de la pàgina web

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL TITULAR DEL LLOC WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia realització del corresponent formulari.

L’USUARI garanteix l’autenticitat, veracitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL TITULAR DEL LLOC WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’USUARI respondrà davant EL TITULAR DEL LLOC WEB o davant tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL TITULAR DEL LLOC WEB i a no emprar-los per, entre altres:

  1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR DEL WEB presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers i, si escau, extreure informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers.
  5. Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  7. Recollir dades amb finalitat publicitària i d’enviar publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

En qualsevol cas, EL TITULAR DEL LLOC WEB no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació. A més, EL TITULAR DEL LLOC WEB no pot garantir la veracitat, vigència i fiabilitat del contingut que tercers publiquin, és per això que sol·licita als seus USUARIS que abans de publicar qualsevol tipus de contingut el valorin i el revisin de forma minuciosa.

Així mateix, l’USUARI reconeix i accepta que en qualsevol moment CLINICA DENTAL STOMA, S.A. podrà interrompre o desactivar qualsevol dels continguts del portal web.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

SIBTRAINING, S.L.U., l’informa que aquesta Pàgina Web no és una font d’assessorament legal, ni constitueix la prestació d’un servei d’assessorament jurídic de cap tipus. El contingut publicat en el Lloc Web pot contenir opinions, sense que estiguin destinades a recomanar una actuació concreta ni un assessorament jurídic concret, ja que no es poden tenir en compte tots els factors de cada cas concret. Per tant, EL TITULAR DEL LLOC WEB no aconsella que l’USUARI prengui decisions sobre la informació recollida als continguts d’aquest Lloc Web, sense haver-la consultat prèviament amb un professional. És per això que EL TITULAR DEL LLOC WEB li recomana que abans d’aplicar les conclusions extretes dels articles publicats a una determinada problemàtica, li recomanem que ho consulti amb un expert. CLINICA DENTAL STOMA, S.A. no es responsabilitzarà de les decisions adoptades, ni dels danys o perjudicis que aquestes poguessin ocasionar, després de llegir conclusions o opinions d’articles publicats en el Lloc Web.

CLINICA DENTAL STOMA, S.A. posa a disposició dels seus Usuaris informació pròpia o de tercers, procurant que aquesta informació tingui la major qualitat possible, però no pot garantir l’exactitud, pertinència i actualitat de la mateixa.

EL TITULAR DEL LLOC WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
  2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a títol exemplificatiu, EL TITULAR DEL LLOC WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

A més, EL TITULAR DEL LLOC WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i que no sigui gestionada directament per EL TITULAR DEL LLOC WEB. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL TITULAR DEL LLOC WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

EL TITULAR DEL LLOC WEB no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, EL TITULAR DEL LLOC WEB farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. EL TITULAR DEL LLOC WEB no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a EL TITULAR DEL LLOC WEB. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per EL TITULAR DEL LLOC WEB però fabricats o facilitats per un tercer. EL TITULAR DEL LLOC WEB podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis d’EL TITULAR DEL LLOC WEB.

En tot cas, EL TITULAR DEL LLOC WEB exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.

5. Hiperenllaços i llocs enllaçats

Aquelles persones que vulguin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a EL TITULAR DEL LLOC WEB. EL TITULAR DEL LLOC WEB es reserva la facultat de prohibir i inutilitzar aquests hiperenllaços.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR DEL LLOC WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de EL TITULAR DEL LLOC WEB dels seus continguts o serveis.

En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina principal del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR DEL LLOC WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL TITULAR DEL LLOC WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a ells. EL TITULAR DEL LLOC WEB podrà posar a disposició de L’USUARI continguts mitjançant enllaços d’accés a altres llocs web gestionats per tercers, sense que això suposi l’existència de relacions entre EL TITULAR DEL LLOC WEB i el propietari del lloc web. No obstant això, EL TITULAR DEL LLOC WEB no pot controlar ni supervisar els continguts inclosos als mateixos, per tant, serà responsabilitat de L’USUARI la seva navegació en aquests llocs enllaçats. EL TITULAR DEL LLOC WEB únicament serà responsable d’aquest contingut en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud, sense que actuï de forma diligent desactivant-lo.

Si considera que algun dels llocs enllaçats vulnera els drets de tercers, EL TITULAR DEL LLOC WEB li sol·licita expressament que ho comuniqui amb la major celeritat possible per les vies de comunicació indicades: Adreça: C/ Pau Alsina, 14 080825 Barcelona, Correu electrònic: i telèfon 93.551.01.96.

6. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a EL TITULAR DEL LLOC WEB, o a tercers que ens han autoritzat prèviament el seu ús. En cap cas, s’entendran cedits a L’USUARI cap dels drets d’explotació sobre ells més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol mena que apareixen al lloc web són propietat de EL TITULAR DEL LLOC WEB o de tercers, comptant amb les corresponents llicències d’explotació, sense que tampoc pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a L’USUARI cap dret sobre ells. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queda absolutament prohibit.

Vostè com a USUARI reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen a EL TITULAR DEL LLOC WEB en tot moment o a aquells que li van atorgar la llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament de la forma en què l’autoricem expressament nosaltres o aquells que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EL TITULAR DEL LLOC WEB, tret que estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i de forma escrita per la persona titular dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’USUARI en cap moment adquireix cap dels drets d’ús dels continguts del lloc web pel simple fet de navegar per aquesta pàgina web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

7. Enllaços, virus i altres qüestions informàtiques

Vostè no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no intentarà accedir sense autorització a aquesta pàgina web, al servidor on es troba allotjada aquesta pàgina o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment d’aquesta clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten exclusivament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

8. Altres condicions

Nul·litat parcial

Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d’un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els termes i condicions restants romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Acord

Les presents condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que podria inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans del mateix, tret del que figura expressament mencionat en les presents condicions. Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció davant qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data d’un contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de manera fraudulenta) i l’única acció de què disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte d’acord amb el que disposen les presents condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionada amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

Suggeriments i reclamacions

Les seves queixes i reclamacions davant el nostre servei d’atenció al client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, dins del termini legalment establert.

Si vostè, com a consumidor, considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-nos les seves queixes a través de l’adreça de correu electrònic amb l’objectiu de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a EL TITULAR DEL LLOC WEB identificant-se degudament, especificant les presumptes infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’EEL TITULAR DEL LLOC WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals d’Espanya.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre l’USUARI i EL TITULAR DEL LLOC WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Protecció de Dades de caràcter personal: L’USUARI podrà trobar tota la informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal a l’apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquesta pàgina web.

Modificació de les condicions d’ús

EL TITULAR DEL LLOC WEB podria modificar els termes i condicions d’ús d’aquest portal web. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu.

Els termes i condicions d’ús del present lloc web sempre estaran actualitzats i publicats a aquesta pàgina web, podent l’usuari accedir i llegir-los en qualsevol moment. Si vostè no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Informació addicional

En cas que necessiti algun tipus d’informació addicional, no dubti a contactar amb EL TITULAR DEL LLOC WEB a través dels canals de contacte establerts per a això a través i vies de comunicació indicades: Adreça: c/ Ganduxer, 47 baixos, 08021 Barcelona., Mail: i telèfon 932 012 511.

(34) 932 012 511Demana
cita